Współpraca

Zapraszamy wszystkich pasjonatów zdrowia do współpracy przy rozwijaniu naszego serwisu. Zależy nam, aby treści umieszczane na naszych stronach były rzetelnym źródłem informacji dla chorych i ich rodzin.

Zapraszamy lekarzy, naukowców i studentów medycyny – do zamieszczania artykułów.

Zapraszamy firmy farmaceutyczne – do zamieszczania informacji o nowych lekach, programach refundacyjnych, współpracy z pacjentami.

Zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pacjentów – do zamieszczania informacji na temat waszej działalności.

Zapraszamy firmy – do zamieszczania reklam  i artykułów sponsorowanych.

Warunki współpracy określamy indywidualnie.

Kontakt:

Marcin Adamczyk
adamczykmarcin88a@gmail.com