Skala SOS

Samopoczucie na Skala Oceny Samopoczucia (SOS).

Skala Oceny Samopoczucia (SOS) polega na szybkiej całościowej ocenie samopoczucia osoby chorej na depresję lub chorobę dwubiegunową. Spośród ocen: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, opatrzonych krótkimi opisami, należy wybrać bez większego zastanawiania ocenę najbardziej odpowiadającą w danej chwili Twojemu samopoczuciu. „Zero” oznacza tzw. ”eutymię” (stan prawidłowego nastroju); samopoczucie związane z depresją opisane jest w stopniach od -4 do -1, a związane z hypo/manią od +1 do +4 (pamiętaj, że znak „+” nie oznacza w tym przypadku niczego pozytywnego – nadmiernie podwyższone samopoczucie jest jednym z objawów hipomanii !).
Skala ma ocenić trendy czy też tendencje w dłuższej perspektywie czasu (robi się coraz gorzej, robi się coraz lepiej czy też robi się coraz mniej stabilnie, robi się coraz bardziej stabilnie)