Ojciec i syn

Dzieci starszych ojców mają większe ryzyko problemów psychiatrycznych

Ojciec i synDzieci ojców, którzy spłodzili je po 45 roku życia mają większe ryzyko rozwinięcia różnych schorzeń psychiatrycznych – donosi badanie szwedzkich i amerykańskich lekarzy opublikowane w lutym 2014 roku. Badacze zanalizowali historie 2,6 miliona osób urodzonych w Szwecji w latach 1973-2001, co stanowiło około 90% wszystkich narodzin w Szwecji w tym okresie. Analizowano różnice w historii rodzeństwa spłodzonego przez tego samego ojca w różnym wieku. Porównywano historię dzieci poczętych przez ojców, mających ponad 45 lat oraz 20-24 latków.

Badacze wykazali kilkoma różnymi metodami statystycznymi, że im starszy wiek ojca w momencie prokreacji, tym większe ryzyko rozwoju zaburzeń psychiatrycznych u jego dziecka. Największe ryzyko dotyczy afektywnej choroby dwubiegunowej (HR=24,7, 95%CI=12,2-50,31) oraz ADHD (HR=13,3, 955CI=6.85 – 25.16), ale także – choć w mniejszym stopniu – autyzmu, uzależnień, psychozy i ryzyka prób samobójczych. Wyniki te zdają się potwierdzać hipotezę o liczniejszych z wiekiem mutacjach podczas procesu spermatogenezy (produkcji plemników). Im starszy mężczyzna tym większe ryzyko nieprawidłowości podczas produkcji plemników, a tym samym predyspozycji genetycznych do schorzeń psychiatrycznych.

Podsumowując, choć nie można przejść koło tych liczb obojętnie, jednak wyniki badania nie mogą być przyczyną rezygnacji z późnego ojcostwa – wzrost ryzyka w liczbach bezwzględnych nie jest duży. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że nie tylko biologia wpływa na przyszłość potomstwa, ale szereg innych czynników środowiskowych, gdzie starsze ojcostwo ma wiele zalet i przewag na ojcostwem w wieku młodym: starsi mężczyźni tworzą bowiem trwalsze związki, są bardziej dojrzali emocjonalnie i zapewniają lepsze warunki finansowe swoim dzieciom.

Czytaj też:Ojcostwo w późnym wieku a ChAD

Na podst.
Paternal Age at Childbearing and Offspring Psychiatric and Academic Morbidity. Brian M. D’Onofrio et al. JAMA Psychiatry, Vol 71, No.4

dziadek z wnuczka

Ojcostwo w późnym wieku a ChAD

dziadek z wnuczkaDzieci mężczyzn, którzy poczęli dziecko w wieku 55 lat lub więcej mają większe ryzyko wystąpienia choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD).
Udowodniono to badając olbrzymią grupę 13 428 osób z ChAD w warunkach szpitalnych oraz pięciokrotnie więcej osób zdrowych, stanowiących tzw. grupę kontrolną.
Stwierdzono, że ryzyko wystąpienia ChAD rośnie wraz z wiekiem ojca. Związek ten widoczny jest zwłaszcza w przypadku osób z wczesnym początkiem ChAD. Znaczenie wieku matki nie miało znaczenia.
W przeszłości wykazano, że takie choroby jak schizofrenia lub autyzm występują częściej u dzieci starszych ojców. Uważa się , ze przyczyną tego mogą być nowe mutacje genowe zachodzące w plemnikach. Komórki rozrodcze mężczyzn tworząc plemniki dzielą się bowiem ok.660 razy do 40 r.ż., co zwiększa ryzyko błędu przy powielaniu DNA (np. pod wpływem promieniowania kosmicznego i in. czynników). Tymczasem kobiety rodzą się ze stałą liczbą komórek jajowych, które nie muszą się dzielić i są stopniowo wykorzystywane podczas kolejnych cykli miesięcznych.
Frans M. i wsp. Arch Gen Psychiatry 2008;65(9):1034-1040